Støre-regjeringen viderefører et utvalg satt ned av Solberg-regjeringen som skal gå gjennom tillatelsessystemet i havbruket. Utvalget får også en ny oppgave i fanget av nyslått fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap):

– Det er behov for en grunnleggende gjennomgang av hele tillatelsessystemet i havbruksnæringen. I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at vi vil gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede. Jeg har derfor bedt utvalget inkludere dette i sitt arbeid, sier Skjæran i en pressemelding.

Også tidligere har Arbeiderpartiet foreslått å sette en tidsfrist for hvor lenge oppdrettsaktører får ha konsesjonene sine, som en slags hjemfallsrett til staten, skriver E24.

Høyre har samme sted advart mot at strengere regler vil skape uforutsigbarhet og sette arbeidsplasser i fare.

Foruten å endre mandatet, har fiskeriminister Skjæran også endret utvalgets sammensetning. Daglig leder Eva Kristoffersen fra Straumsjøen går ut av utvalget, mens daglig leder Håvard Høgstad fra Skjervøy og forbundssekretær i Fellesforbundet, Kine Asper Vistnes, går inn.