Omsetningen i sommermånedene juli og august innenfor butikk- og varehandelen var i fjor på 8,6 milliarder kroner i Trøndelag. Det utgjorde 17,9 prosent av årsomsetningen i fylket og plasserte Trøndelag på en sjetteplass på omsetningstoppen blant fylkene i Norge.

Det kommer frem i en rapport av Kvarud Analyse på oppdrag fra Virke, hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen.

I 13 av fylkets 38 kommuner utgjør sommeromsetningen mer enn en femtedel av årsomsetningen. Den er spesielt sterk i kommuner som Namsskogan og Flatanger med henholdsvis 27 og 24 prosent, melder Virke i en pressemelding. I Trondheim utgjør sommeromsetningen rundt 17,3 prosent av årsomsetningen. For kommuner med over 80 000 innbyggere er det kun Kristiansand og Fredrikstad hvor prosentandelen er høyere.

Historisk høy

– Vi ser at varehandelen i Trøndelag gjør det bra, spesielt i de større byene. Det blir kanskje ikke like høy omsetning i fylket i år, men historisk sett blir den likevel høy, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Se tall for alle bransjer nederst i saken.

Men etter to sterke somre for butikk- og varehandelbransjen anslår rapporten at ytterligere vekst i 2022 er «usannsynlig». Grunnen er i følge Virke økt usikkerhet rundt nordmenns privatøkonomi og høyere boligrente. Rapporten anslår at omsetningen vil ligge på rundt 92 milliarder kroner, en nedgang på fem prosent fra 2021.

På årsbasis økte butikkhandelen i Trøndelag omsetningen med 3,4 prosent til 47,9 milliarder kroner i fjor. Samlet sett sto handelen innenfor butikker, kiosker og bensinstasjoner i de seks største kommunene for hele 72,1 prosent av omsetningen. Handelen i Trondheim kommune økte med 2,4 prosent fra 2020, og sto med det for hele 46 prosent av hele fylkets omsetning.

Apotekene til værs

Apotekene i Trøndelag økte sin omsetning med nesten 10 prosent. Klesbutikkene i fylket fikk god vekst etter 2020 og gikk opp 7,8 prosent. Sportsbutikkene økte omsetningen med 6,7 prosent. Også fylkets bensinstasjoner økte omsetningen med åtte prosent til 4,6 milliarder kroner. Dagligvarebutikkene opplevde en nedgang på 0,2 prosent.

foto
Foto: Virke