Da pandemien kom, ble hun permittert og oppsagt. Nå har hun fått erstatning

Koronadom: Trøndelag tingrett har i avgjørelsen om arbeidstvisten blant annet lagt vekt på at arbeidsgiveren ikke har dokumentert at det er gjort en løpende vurdering av permitteringsbehovet. Foto: Christine Schefte