– Selv om vi har hatt høye priser i Norge den siste tiden, har handelen med utlandet gitt store inntekter både på import og eksport av kraft. Det kommer norske forbrukere til gode med nærmere 4 milliarder i lettelser når vi nå setter forbrukstariffen til null fra første april, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Rundt 5 øre

Noen få store industrikunder er knyttet direkte til strømnettet gjennom Statnett, men de fleste nordmenn er knyttet til lokale kraftnett og -selskaper. Der fakturerer det lokale nettselskapet ut fra sine inntektsrammer, og så inngår Statnetts tariff som en del av nettleien.

– Hvor stor den andelen er, varierer, men grovt regnet kommer cirka 5 øre av nettleien du og jeg betaler fra Statnett. Nå blir den andelen null øre, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til NTB.

Hva dette betyr for trønderske kunder, er foreløpig usikkert. Tensio har monopol på å innkreve nettleie i sitt område. Selskapets kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem sier de skal senke nettleien.

– Vi må komme senere tilbake med hva dette betyr for enkeltbrukeren, men målet er å ha dette klart i tide til å impementere reduksjonen fra 1. april, sier Eiedem.

Han understreker at reduksjonen vil bli merkbar.

Flaskehalser

Tariffen som utgjør Statnetts andel av nettleien for 2022, ble satt 1. oktober og hadde ifølge Statnett allerede da tatt høyde for økte flaskehalsinntekter. Men inntektene er blitt større enn ventet. Prognosene for 2022 viser inntekter på minst 7 milliarder kroner.

Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris. Når det skjer mellom land, deles inntekten mellom Statnett, som eier kraftnettet i Norge, og partneren i nabolandet.

Når det skjer mellom prisområdene i Norge, tilfaller alle inntektene Statnett.

Ekstraordinære inntekter

Inntektene til Statnett er regulert. Alle flaskehalsinntekter som tilfaller Statnett, skal videreføres til kundene gjennom lavere tariff.

– Vanligvis gjøres det over flere år, men nå er inntektene så høye at vi gjør det raskere, sier Glette.

Det å sette tariffen ned i null er ekstraordinært, sier Glette. Han tror likevel de høye flaskehalsinntektene vil bidra til redusert tariff også i årene som kommer.

Det er de lokale nettselskapene som får ansvaret for å videreføre endringen til kundene.

– Nå må vi ha en dialog med de lokale leverandørene. Vi legger til grunn at reduksjonene kommer nettkundene til gode så snart som mulig, sier Glette.

Det samme gjør olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– I en situasjon med ekstraordinært høye strømpriser er det bra at de økte inntektene til Statnett kommer strømkundene til gode. Jeg forventer at de lokale nettselskapene følger raskt opp, sier Persen til NTB.

Nettleverandøren Elvia har allerede besluttet å avlyse sin planlagte prisøkning.

– Etter beslutningen som kom fra Statnett i dag, har vi kastet oss rundt og besluttet å avlyse den planlagte prisøkningen som var tenkt innført 1. april, sier administrerende direktør Trond Skjellerud i Elvia til TV 2.