Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Lørdagens snittpris per kWh er 0,01 kroner lavere enn fredag og 0,29 kroner lavere enn samme dag året før.

Maksprisen lørdag på 0,17 kroner per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 0,01 kroner høyere enn fredag og 0,34 kroner lavere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 0,12 kroner per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Lørdag blir det høyest strømpriser i Sørvest-, Sørøst- og Vest-Norge. Mellom klokken 18 og 19 vil strømprisen der ligge på 1,16 kroner per kilowattime (kWh).

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil lørdag ligge på 0,67 kroner per kWh. Det er 0,05 kroner lavere enn på fredag og 0,21 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm lørdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,03 kroner per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 0,13 kroner og Nord-Norge med en døgnpris på 0,12 kroner

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen lørdag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord- og Midt-Norge, da på 0,12 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 0,89 kroner.

Torsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,21 og 0,12 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,62 og 0,34 kroner per kWh.