"Betydelige mengder" gass og olje funnet utenfor Midt-Norge

foto