"Betydelige mengder" gass og olje funnet utenfor Midt-Norge

Dvalin North Hero. Foto: WIntershall