Staten og kommuner skufler inn strøm-milliarder

foto