Starter prosessen som kan torpedere trøndersk milliardoppkjøp