Flere i Trøndelag fikk arbeidsavklaringspenger i 2021