Fredagens snittpris per kWh er 17,4 øre høyere enn torsdag og 10,7 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 65,1 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 18,3 øre høyere enn torsdag og 24,09 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,025 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 19,4 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.