Antall førstegangskjøpere går ned i Trondheim

foto