Lørdagens snittpris per kWh er 20,6 øre lavere enn fredag og 20,4 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele februar endte på 35,06 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen lørdag på 47,5 øre per kWh er mellom klokken 22 og 23. Den er 37,003 øre lavere enn fredag og 31,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 72,1 øre.

Minsteprisen blir på 25,2 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.