– Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge både i første kvartal og det siste året. Vi har aldri målt en så sterk vekst i leieprisene i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

I Oslo var prisøkningen størst, med 5,3 prosent i første kvartal, mens den var 4 prosent i Bergen. I Stavanger var prisveksten mer moderat, med 1 prosent, mens den i Trondheim var negativ, med et fall på 1,1 prosent.

Det siste året økte leieprisene i Oslo med 11,9 prosent, etterfulgt av Stavanger og Sandnes med 7 prosent og Trondheim med 6,3 prosent. I Bergen er årsveksten nå på 2,6 prosent.

– Den sterke veksten i leieprisene vi hadde gjennom 2022 fortsetter inn i 2023, og det er særlig hovedstaden som skiller seg ut. Gjennom 2022 endret inflasjonen takt både i Norge og internasjonalt. Dette virker inn på leieprisene både gjennom høyere rente og økte kostnader for utleiere mer generelt, sier Lauridsen.