Norges Bank hever som ventet renta igjen, men ikke like mye som tidligere i høst. Renta økes med 0,25 prosentpoeng denne gang.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det som vi nå tror, vil styringsrenten ligge rundt 3 prosent neste år, kommenterer sentralbanksjef Ida Wolden Bache i forbindelse med torsdagens pressekonferanse.

Norges Bank ser for seg enda en økning på 0,25 prosentpoeng neste kvartal. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått.

Så mye må bankkunder betale

Styringsrenta er blitt økt med 0,5 prosentpoeng – en såkalt dobbeltøkning – flere ganger i år. Analytikerne hadde spådd en renteøkning på 0,25 prosentpoeng denne gangen.

Det er sjuende gang renta økes siden nullnivået under koronapandemien.

En styringsrente på 2,75 prosent vil bety en boliglånsrente på rundt 4 prosent, ifølge DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland.

– Vi har et underliggende inflasjonspress som har vært sterkere enn ventet. Samtidig har økonomien holdt seg bedre flytende enn vi har trodd. I lys av dette ville det vært overraskende om Norges Bank snudde helt om på planene nå og lot være å heve renta, sa hun til NTB før rentebeslutningen var kjent.

Venter enda et rentehopp

Blant dem som toppen ikke er nådd, er sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

– Jeg tror mange nå vil mene at Norges Bank vil senke rentebanen framover. Men det er ikke sannsynlig, sier Andreassen til NTB.

Han peker på at veksten har vært sterkere, inflasjonen høyere og arbeidsledigheten lavere enn Norges Bank la til grunn i september.

– Det skulle kunne tilsi at Norges Bank, i stedet for å senke, løfter rentebanen, mener Andreassen.

Han tror vi står overfor et nytt rentehopp etter nyttår.

– Jeg tror det kommer mer. Men vi vet ikke hvordan økonomien er om tre til seks måneder. Men det er for tidlig å sende et signal om at rentene skal ned igjen.