– I disse dager vil husholdninger i Sør-Norge med et gjennomsnittlig forbruk av strøm få strømregninger for januar som er opptil 9 prosent høyere enn den de fikk for desember. Økningen skyldes sprengkulden i første halvdel av januar, som gjorde at folk brukte mer strøm til oppvarming, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

Fornybar Norges strømprisindeks viser at husholdningene hadde følgende strømregninger i snitt i de ulike prisområdene som strømmarkedet er delt inn i (endring fra desember i parentes):

* Østlandet (NO1): 3027 kroner (+ 6 prosent)

* Sørlandet og Sørvestlandet (NO2): 2997 kroner (+ 9 prosent)

* Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge (NO3): 2511 kroner (- 7 prosent) * Nord-Norge (NO4): 2173 kroner (- 9 prosent) * Midtre del av Vestlandet (NO5): 2824 kroner (+ 1 prosent)

Høyere enn januar i fjor

I alle delene av landet ble strømregningen i januar høyere enn samme måned i fjor, ifølge indeksen. Prisindeksen beregner den faktiske strømregningen, inkludert strømstøtte, nettleie og avgifter. Den tar også høyde for forskjellig snittforbruk i de ulike delene av landet.

I januar kostet strømmen i de tre sørnorske prisområdene mellom 86–92 øre/kWh, mens i nordre del av Vestlandet og Midt-Norge (NO3) var spotprisen 64 øre/kWh og i Nord-Norge 45 øre/kWh, viser tall fra kraftbørsen Nord Pool.

Lavere priser, høyere forbruk

– Over hele landet var strømprisene faktisk lavere i januar enn i desember, hovedsakelig grunnet høyere vindkraftproduksjon. Det var Nord-Norge og Midt-Norge som fikk den største prisnedgangen, og i disse landsdelene førte de svakere strømprisene til lavere strømregninger, sier Standal.

På grunn av kulden økte forbruket, og dermed endte strømregningen i resten av landet i snitt høyere enn i desember.

Januar fikk en svært kald start, særlig i Sør-Norge. Det var mildere vær i andre halvdelen av januar, men likevel endte gjennomsnittstemperaturen for Norge for hele måneden på 2,2 grader under normalen, skriver Fornybar Norge.