Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte i fjor med 0,7 prosent fra 2022, målt i faste priser, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi ser en lavere vekst enn normalt og relativt svak utvikling i økonomien, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten i SSB.

Veksten har hovedsakelig avtatt på grunn av den svake innenlandske etterspørselen på grunn av rentehevinger, økte priser og svak utvikling i husholdningenes reallønn.

– Kan tyde på myk landing

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank tror norsk økonomi er på vei mot myk landing. Det vil si lavere vekst, men ikke så lav vekst at mange mister jobben.

– Tempoet i norsk økonomi er tatt ned, og utviklingen er dempet. Det er jo også det Norges Bank har trodd og håpet på. Dette tyder på at norsk økonomi går inn for myk landing, sier Knudsen til NTB.

– Hvis dette fortsetter, blir det resesjon i Norge. Det er mindre dramatisk enn det hørtes ut som. På alle vis er det fint at noe av luften tas ut av ballongen i norsk økonomi, legger han til.

Også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er positiv til det som kommer fram i nasjonalregnskapet.

– Dagens nasjonalregnskapstall fra SSB for 2023 viser at selv igjennom et vanskelig økonomisk år har fastlandsbedriftenes investeringer hatt en oppgang på 5 prosent fra 2022. Det at norske bedrifter har så stor vekst i sine investeringer er imponerende og viser at vi har et godt næringsliv i Norge, sier han til NTB.

Prisfall for olje og gass

Det var sterk vekst i petroleumsinvesteringene og næringene som leverer til utvinningsnæringen, ifølge SSB.

Mens prisene steg i fastlandsøkonomien, falt imidlertid prisen på olje og gass. Det ble produsert omtrent like stort volum, men målt i løpende priser falt bruttoproduktet innen olje- og gassutvinning med i underkant av 800 milliarder kroner.

– Driftsresultatet i næringslivet på fastlandet anslås å ha økt videre fra 2022 til 2023, når man holder kraftproduksjon utenfor. Disse tallene er mer usikre enn normalt, grunnet de store bevegelsene i priser på produksjon og innsatsvarer, sier Sletten.