Kraftanalytikeren sier til Dagens Næringsliv at prisen trolig vil ligge på mellom én krone og 1,50 de kommende vintermånedene.

– For sommeren cruiser prisen rundt én krone, noe som også ligger an til å kunne bli gjennomsnittsprisen for hele året, sier Lilleholt, som er analysesjef i Volue Insight.

Men også dette er høyt dersom man sammenligner med strømprisen tilbake i tid – og Lilleholt understreker at man i Sør-Norge fortsatt vil ligge på nivåer som gjør at husholdningene får strømstøtte.

Husholdningene får strømstøtte når den gjennomsnittlige spotprisen er på over 70 øre per kilowattime.

Kraftanalytikeren sier en av årsakene til prisnedgangen er de lave gassprisene de ser fremover – og at gassprisene nå er lavere enn de var før Russland strammet inn eksporten til Europa høsten 2021.

Han legger til at vil vær og vind fortsatt vil ha stor påvirkning på strømprisene her hjemme, og de vil kunne variere en del fra uke til uke.