Forsikringsselskapene Fremtind, Gjensidige og If oppfordrer alle sine kunder til å ta forholdsregler for å unngå store skader når det er varslet ekstreme regnmengder mandag.

– Har du vært rammet av flom og tilbakeslag i rør grunnet store vannmengder tidligere, bør du være ekstra på vakt nå. Det er ennå tid til å gjøre skadeforebyggende grep, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

– Søndag er en god dag for å forberede seg på de store vannmengdene som er meldt. Sørg for at avløp, kummer og rister på egen tomt og ute i veien for deg er åpne. Da får vannet fritt leide, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Dette er rådene fra de tre forsikringsselskapene:

* Sørg for at avløp, kummer og takrister er åpne slik at vannet har fritt leide.

* Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannføring.

* Sjekk at dører og vinduer er godt lukket – pass særlig på kjellervinduer.

* Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander.

* Flytt ting i kjellere opp i etasjene og opp fra gulvet i garasjen. «Kloss opp» gjenstander hvis du ikke kan flyttes, dvs. plasser klosser under gjenstandene slik at de kommer høyere opp fra gulvet.

* Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.

* Flytt bil, bobil og/eller campingvogn til et sted vannet ikke kan nå.

* Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

* Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor fare kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.

* Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.