Søndagens snittpris per kWh er 7,07 øre lavere enn lørdag og 27,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 82,8 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 5,7 øre høyere enn lørdag og 39,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,24 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 82,8 øre, dekkes 8,8 øre.

Minsteprisen blir på 49,7 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten og er den laveste i landet.