I Hurdalsplattformen skrev regjeringen at de ville redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner og øke skatten for andre. Til VG sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at de går bort fra denne grensen.

– Tallet var riktig da vi lagde Hurdalsplattformen sammen i 2021, men det er en annen virkelighet i dag fordi det har vært to lønnsoppgjør imellom. Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil automatisk justere tallet opp på grunn av prisvekst og lønnsvekst, sier Vedum.

Dersom regjeringen hadde beholdt grensen, ville flere grupper måtte betalt mer i skatt. I mai var prisveksten på 6,7 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge SSB.

– 700.000 kroner i år er mindre verdt enn det var i 2021. Vi ønsker ikke at du reelt sett skal få en høyere skattebelastning. Vi vil at det skal være litt mindre, sier finansministeren.

Det betyr at noen av dem som tjener over 750.000 kroner vil få lik eller mindre skatt neste år. Detaljene blir først klare i statsbudsjettet.

I fjorårets budsjett innførte regjeringen også en ekstraordinær arbeidsgiveravgift på den delen av lønnen som er over 750.000 kroner.

– Den kommer vi til å fase ut, sier Vedum.