Selskapet lanserer et nytt program for kostnadskutt med mål om å spre inn 25 millioner euro i 2023, tilsvarende 260 millioner kroner, skriver E24.

Arbeidet med effektivisering gjelder blant annet automatisering og mindre arbeidskrevende operasjoner.

Dette betyr blant annet at 435 årsverk skal kuttes.

Mowi er til stede i 25 land, og bare 2.300 av totalt 11.500 ansatte jobber i Norge.

Sjef for Mowi, Ivan Vindheim, sier det ikke er mange årsverk som skal kuttes i Norge.

– Det er ikke snakk om oppsigelser, det blir gjort ved naturlige avganger, sier Vindheim.

Utgifter til lønn og personale var den nest største kostnadsposten for selskapet i 2022 på 613 milliarder euro, tilsvarende 6,7 milliarder kroner.

Nye investeringer i anlegg i norge legges på vent inntil det kommer detaljer om grunnrenteskatten.

Detaljene rundt hvordan grunnrenteskatten utformes er ventet en gang i mars.