Transportbransjen utfordres.

Hittil i februar har tre trønderske selskaper som drev med godstransport på vei gått konkurs: Aspen, Esv Transport og Rh Transport.

Totalt sett er antallet konkurser høyere hittil i år enn under samme periode i fjor. Både i Trøndelag og hele Norge.

Dagens rammer er presset. Det mener direktøren for Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

– Det er klart vi frykter konkurser. Særlig i det segmentet som er kjører mye bygg og anlegg. Likeså blant de som har oppdrag for det offentlige, og som sliter med å få kompensert for høye drivstoffkostnader, sier Mo.

Sosial dumping

Vinjes Transport har kjørt flyttelass i Trondheim siden Anton Peter Vinje startet firmaet i 1889. Firmaet er fortsatt solid og går i pluss, men utgiftene vokser.

– Både lastebiler, containere, drivstoff og avgifter har økt de siste årene. Også førerkort har blitt dyrere, sier Erik Vinje.

Tilgangen på sjåfører er dårlig. Det går utover inntektene, som igjen utfordrer driften.

– Én grunn til problemene med rekruttering, kan være bransjens omdømme, antar Vinje.

Han mener noen få useriøse bedrifter ødelegger alles rykte.

– Aktører som skalter og valter med folk, som driver i realiteten med sosial dumping. Kyniske banditter som gjør meg forbannet, tordner han.

Noen konkurrenter tilbyr ifølge Vinje lav timepris, men bruker «all verdens tid» på et flytteoppdrag. – Gjerne med innleide folk uten opplæring, legger han til. Foto: Stian Hansen

Kan ikke konkurrere

Ifølge Vinje baserer noen av konkurrentene hans seg på innleid arbeidskraft uten samme rett til helg- og overtidsgodtgjørelse.

– Andre gir kanskje ok lønn på papiret, men henter pengene inn igjen ved å leie ut overprisede hybler til de samme ansatte. Overalt er det banditter som prøver seg. Vi kan ikke konkurrere mot sånne aktører, sier han.

– Har du meldt slike mistanker til politiet eller Arbeidstilsynet?

– Nei, men jeg burde kanskje tatt den runden, svarer Vinje, og legger til at han har tatt opp saken i Norsk Flytteforbund og i NHO Logistikk og Transport.

Nektet for alt

Vinje nevner Vlantana Norge AS som eksempel på en problematisk aktør.

Selskapet var på et tidspunkt Norges tiende største transportselskap, ifølge Fri Fagbevegelse. 52 av selskapets litauiske sjåfører har krav på nærmere 20 millioner kroner i etterbetalt lønn og erstatning.

Sjåførene var ansatt i halv stilling og fikk betalt deretter, men jobbet i praksis mer enn hundre prosent.

Det framgår av en tingrettsdom. Vlantana anket, men tapte i januar 2023 i lagmannsretten. Selskapet er nå konkurs.

– De hadde tilnærmet lik logo som oss da de etablerte seg, sier Vinje.

Vlantana Norge nektet i retten for å ha underbetalt og presset sine ansatte. Selskapet ba om full frifinnelse.

Saken er flere ganger omtalt av Fri Fagbevegelse.

Her kontrolleres lønns- og arbeidsforhold hos en sjåfør ansatt i Vlantana ved en tverretatlig kontroll i 2019. Foto: Stein Inge Stølen/NLF

Flere konkurser

Usikre tider grunnet krigen og høye kostnader skaper frykt, sier sjefen for Norges Lastebileier-Forbund.

– Useriøse aktører som tjener på å bryte lover og regler bidrar til ytterligere press i en næring med lave marginer. Det betyr skeive konkurransevilkår og dessverre også press på lønns- og arbeidsvilkår, forteller Geir A. Mo.

Alle bransjer inkludert, gikk 52 trønderske bedrifter konkurs fra 1. januar til 16.- februar i år. For samme periode i 2020, før pandemien kom til Norge, var tallet 45.

Bedre tider

Vinje mener både kontrollene og lovverket bør skjerpes.

– Hvordan går det med flyttebransjen?

– Konkurransen er hard og marginene små. Det gjør at vi må fortsatt holde stø kurs, stadig utvikle oss og ta vare på våre ansatte. Jeg tror et større fokus på å rydde opp har gjort ting bedre for hele transportbransjen, spesielt for de som driver med stykkgods og kollitransport. Og busselskap, sier han.

MN24 har vært i kontakt med Vlantanas tidligere advokat og styremedlem Sandra Latotinaite. Hun ønsker ikke å gi kommentere saken.

MN24 har også rettet en henvendelse til Vlantanas latviske litauiske eierselskap og foreløpig ikke mottatt tilbakemelding.