– Etter dagens tall tror vi rentehevingen i desember – 0,25 prosentpoeng – kan bli den siste i denne syklusen, skriver makroanalytikerne Dane Cekov og Kjetil Olsen i Nordea Markets i en kommentar til de siste tallene fra Norges Banks Regionalt nettverk.

Flere økonomer mener tilbakemeldingene fra bedriftene tyder på at presset i økonomien er i ferd med avta, at det skjer raskere enn Norges Bank har lagt til grunn, og at det derfor ikke er behov for flere renteøkninger i denne omgang. De argumenterer for at rentetoppen kan være nådd allerede i neste uke, når rentekomiteen til Norges Bank trolig konkluderer med å sette styringsrenta opp med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent.

– Rapporten fra Norges Bank tyder på at kombinasjonen av svakere global vekst, høyere inflasjon og høyere renter nå svekker etterspørselen, og at produksjonsgapet faller. Oppbremsingen er bredt basert, med unntak av oljerelatert industri, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank i en kommentar til NTB.

– Rapporten gir meget god støtte for våre forventninger om at rentetoppen nås på 2,75 prosent neste uke, konkluderer han.

Verste siden finanskrisen

Vi må tilbake til de første månedene etter finanskrisen som høsten 2008 førte til økonomisk bråbrems internasjonalt, for å finne mer pessimistiske tilbakemeldinger fra bedriftene i Norges Banks regionale nettverk. Deres framtidsutsikter er de svakeste siden januar 2009, melder Norges Bank tirsdag formiddag.

– Mange bedrifter omtaler markedet som avventende, og de fleste betegner usikkerheten som uvanlig stor, skriver Norges Bank i en pressemelding om tilbakemeldingene fra bedriftene som er med i Regionalt nettverk.

Veksten i aktiviteten har avtatt gjennom høsten. Ved inngangen til vintersesongen tror bedriftene de framover vil selge færre varer og tjenester, blant annet fordi deres egne kostnader øker, at husholdningene får dårligere råd, og det offentlige har mindre å bruke over sine budsjetter.

Intervjuene er hovedsakelig gjennomført mellom 24. oktober og 11. november.

Tror prisveksten avtar

– En langt mindre andel av bedriftene begrenses nå av kapasitetsproblemer, og færre bedrifter har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Likevel er det flere enn normalt som har kapasitetsbegrensninger, og bedriftene beskriver fortsatt arbeidsmarkedet som stramt, skriver sentralbanken.

Men prisene på kraft og frakt har falt den siste tiden. Flertallet av bedriftene tror derfor at prisene vil øke mindre det neste året. Kontaktene venter en årslønnsvekst på 4,0 prosent i år og 4,2 prosent neste år.

I DNB Markets er det fortsatt en forventning om en renteøkning på 0,25 prosentpoeng neste uke. Seniorøkonom Kyrre Aamdal tror imidlertid Regionalt nettverk-rapporten kan være et signal om at toppen på rentebanen blir lavere enn det som ble signalisert i september.

Nordea Markets-analytikerne tror uansett ikke rentetoppen blir høyere enn 3 prosent. Norges Bank har en vanskelig avveining foran seg, mener de.

– På den ene siden er inflasjonen langt høyere enn ventet, mens aktiviteten skal kraftigere ned framover. Det reduserer behovet for enda høyere renter, skriver Olsen og Cekov i Nordea Markets.