Torsdagens snittpris per kWh er 11,1 øre høyere enn onsdag og 5,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 84,7 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 26,3 øre høyere enn onsdag og 3,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,26 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 84,7 øre, dekkes 10,5 øre.

Minsteprisen blir på 42,7 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten.