– Norske tog forvalter store verdier. Selskapet håndterer viktige strategiske og finansielle prosesser knyttet til anskaffelse, eierskap og forvaltning av togmateriell. Når Jan Morten Ertsaas nå overtar styreledervervet, og Anita Meidell kommer inn som nytt styremedlem, vil Norske tog være godt rustet for å styrke arbeidet med disse prosessene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Jan Morten Ertsaas ble på generalforsamlingen 9. juni 2023, innstilt overfor styret som ny styreleder i Norske tog AS. Ertsaas har vært styremedlem i Norske tog siden juni 2022, og er nå innstilt overfor styret til å overta styreledervervet etter Annette Malm Justad.

– Annette Malm Justad tiltrådte som styreleder i Norske tog i 2018, ett år etter selskapets etablering. Som styreleder har Justad lagt ned en betydelig arbeidsinnsats og gitt verdifulle bidrag, både ved å stille tydelige forventninger til profesjonell virksomhetsstyring og god finansiell forvaltning av selskapet, sier samferdselsministeren.

NTNU-bakgrunn

Jan Morten Ertsaas (f. 1963, Trøndelag) er utdannet sivilingeniør fra NTH/NTNU, og har lang erfaring med offentlige anskaffelser og prosjekt- og risikostyring. Ertsaas har nylig tiltrådt som administrerende direktør i Siva og var tidligere toppsjef i Store Norske Spitsbergen Kullkompani (2018–2023). Før det har han vært investeringsdirektør i Investinor og administrerende direktør i Safetec.

Anita Meidell (1967, Vestland) er utdannet siviløkonom fra NHH, hvor hun også har tatt en doktorgrad og arbeider som førsteamanuensis innenfor fagområdet virksomhets- og økonomistyring. Meidell var styremedlem i Spordrift (2020–2023), der hun ledet styrets revisjonsutvalg.

Styrets sammensetning: Etter generalforsamlingen består styret i Norske tog av følgende medlemmer:

Jan Morten Ertsaas (f. 1963, Trøndelag) (aksjonærvalgt) Espen Opedal (1967, Vestland) (aksjonærvalgt) Anita Meidell (1967, Vestland) (aksjonærvalgt) Ole Høgtun (ansattevalgt) Vidar Larsen (ansattevalgt)