– Sårproblematikken representerer en velferdsmessig utfordring som krever særskilt oppmerksomhet, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en pressemelding.

Han sier tilfellene er problematiske både fordi det medfører lidelse hos fisken, men også fordi det fører til tap av fisk.

Flere nye vaksiner er under utvikling, og de vil løpende bli tatt i bruk, sier Ystmark. Samtidig jobber Sjømat Norge og havbruksnæringen for å forebygge smittsomme sykdommer.

– Vi er nært ferdig med en plan for hvordan næringen koordinert kan forebygge sykdom og smitte. Økt bevissthet for å holde avstand og ta enkle grep for å bedre hygienen gjelder like mye for håndtering av fisk som for folk, sier Ystmark.

De siste årene har vintersår blitt et økende problem for oppdrettslaksen.

Ifølge Veterinærinstituttets rapport fra 2022, gikk et rekordhøyt antall oppdrettslaks tapt det året, blant annet på grunn av økt forekomst av sår.

Vintersårene er ofte runde eller ovale sår langs siden på fisken. Sårene oppstår gjerne som følge av forebyggingen og behandlingen av lakselus.