Tirsdagens snittpris per kWh er 17,8 øre lavere enn mandag og 5,06 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 30,07 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 21,4 øre lavere enn mandag og 10,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt- og Nord-Norge vært 58,6 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 1,6 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.