Torsdagens snittpris per kWh er 26,1 øre lavere enn onsdag og 18,3 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 38,8 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 13,6 øre lavere enn onsdag og 28,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 69,5 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 1,7 øre per kWh mellom klokken 14 og 15.