Den norske engangsavgiften, årsavgiften og momsen er overlegent best med hensyn til å redusere nye personbilers gjennomsnittlige CO2-utslipp, skriver TØI.

I 2018 var dette gjennomsnittet cirka 71 gram CO2 per kilometer i Norge, 106 gCO2/km i Danmark og 122 gCO2/km i Sverige, i henhold til typegodkjenningstestene. Det norske avgiftsregimet har ført til en stor økning i elbilsalget.

Samtidig bringer det danske systemet inn mer enn dobbelt så høye inntekter til staten som det norske. Det svenske systemet, derimot, går bare så vidt i pluss for staten.