En mann står for over halvparten av boligsalgene på Røros

foto