Ønsker at flere skal trives med å bo tett: - En del av svaret

Aurora Koteng peker på at vi må bo tettere i framtiden, og sier det er viktig å finne gode former å gjøre det på. Foto: Synne Mauseth