Kobler næringsliv og studenter sammen for å unngå hjerneflukt fra Trøndelag