Disse produktene selger dagligvarekjeden mer av etter prisoppgangen