Dette er en svakere tall sammenlignet med Oslo (+1,6 prosent), og Stavanger (+0,8 prosent), men tilsvarende som i Bergen (0,5 prosent).

Det skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

De siste tolv månedene har boligprisene i Trondheim steget med 7,6 prosent. Det betyr at byen har hatt en svakere tolvmånedersvekst enn Stavanger (+8,0 prosent), men sterkere enn Oslo (+7,1 prosent), og Bergen (+6,3 prosent).

I løpet av mai er det solgt 617 boliger i Trondheim, som er 8,8 prosent flere enn i mai 2021. Hittil i år er det solgt 2342 boliger, som igjen er 10,5 prosent færre sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim i mai var 19 dager. Landet forøvrig har hatt en snittsalgstid på 26 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå 3 625 000 kroner. I april var denne summen 3 590 700 kroner.

I begynnelsen av april kunne Eiendom Norge melde at boligprisene i Trondheim hadde flatet ut.