Direktøren hadde plutselig mer nytte av erfaring fra Heimevernet, enn av utdanning fra Gløshaugen