Teknologi fra Trondheim skal overvåke akuttpasienter

foto