Maktkamp i hjørnesteinsbedrift - nå møtes eierne

foto