Søndagens snittpris per kWh er 16,6 øre høyere enn lørdag og 2,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen søndag på 57,5 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 43,6 øre høyere enn lørdag og 25,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 92,9 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 13,6 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.