Det bekrefter daglig leder Tom E. Borgersen i Best og innovasjonssjef Thor Kristian Korsvold i Uno-X Mobility til E24.

YX, som er et datterselskap av Reitan-eide Uno-X Mobility, har 180 forhandlereide stasjoner i Norge. Den forhandlereide kjeden Best opplyser på sine nettsider at de har nærmere 130 stasjoner over hele Norge.

De to selskapene ønsker nå å slå seg sammen og venter på en godkjenning fra Konkurransetilsynet før de kan slå seg sammen.

Det nye selskapet skal i hovedsak være eid av selvstendige forhandlere.