Saken oppdateres...

Dette opplyser Sparebank 1 SMN i en børs- og pressemelding onsdag morgen.

- Til tross for urolige tider i verden og usikkerhet i norsk økonomi, går det godt i Midt-Norge. Det er fortsatt lav arbeidsledighet, og både folk og bedrifter ser ut til å håndtere høy prisvekst og renteøkninger på en god måte. Det gir et godt utgangspunkt for banken, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i samme melding.

Avkastning på egenkapitalen ble 13,1 prosent i fjerde kvartal, og 12,3 for året samlet. Banken viser en ren kjernekapitaldekning på 18,9 prosent.

Han henter frem bankens satsinger, deriblant i Oslo, for å forklare mye av resultatet i 2022:

- Bankens satsing i bedriftsmarkedet gir resultater. Det inkluderer både utlånsvekst og andre tjenester, og i 2022 kommer den største andelen av resultatet fra tjenester til næringslivet. Vi satser offensivt og rekrutterer flere ansatte i Trondheim og bygger et nytt team i Oslo. Bredden av finansielle tjenester under ett og samme tak gjør det enklere for kundene og gir mer lønnsom butikk for banken, sier Janson.

Fusjon

I november ble fusjonen mellom Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Søre Sunnmøre vedtatt av representantskapet og generalforsamlingen i begge bankene. Fusjonen trer i kraft i starten av mai 2023, og resultat per egenkapitalbevis ble 12,82 kroner. Nå utbetales 6,50 kroner i utbytte til eierne.

Styret foreslår å sette av 474 millioner kroner i samfunnsutbytte, hvor 244 millioner kroner overføres til Sparebankstiftelsen SMN og 230 millioner kroner til utdeling.

- Når det går godt i regionen går det godt med banken. Og når det går godt med banken, kommer det samfunnet og frivilligheten til gode gjennom samfunnutbytte. I løpet av de fire siste årene har vi delt ut mer enn én milliard kroner til allmennyttige formål i Midt-Norge, sier Janson.

Foreløpig årsregnskap for 2022 (med 2021 i parentes) for banken viser:

• Resultat etter skatt: 2785 millioner (2902)

• Avkastning på egenkapital: 12,3 % (13,5%)

• Ren kjernekapitaldekning: 18,9 % (18,0 %)

• Utlånsvekst: 8,1 % (6,9 %)

• Innskuddsvekst: 9,6 % (14,1 %)

• Tap på utlån og garantier: 19 mill. (32 mill.)

• Resultat per egenkapitalbevis: 12,82 kr (13,31 kr)

• Foreslått utbytte: 6,50 kr (7,50 kr)

• Foreslått samfunnsutbytte: 474 mill.

Svindelsak

De siste ukene har naturlig nok den stor svindelsaken preget Sparebank 1 SMN. Politiet mener at en vikar i banken underslo bortimot 75 millioner kroner, og saken er fortsatt under etterforskning.

- Underslaget har ikke rammet kunder, og det påvirker verken driften eller bankens finansielle situasjon. Banken har blitt rammet av alvorlig økonomisk kriminalitet og tillitsbrudd fra en av våre egne. Dette skulle aldri ha skjedd, sier Janson.