20 000 færre arbeidsledige i Trøndelag på ett år

foto