Dette gir en bruttoledighet på to prosent, melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Se tall over antall helt ledige i alle trønderske kommuner lenger ned i saken!

– Antall utlyste stillinger holder seg på samme nivå som i fjor, ledigheten holder seg lav, men har samtidig økt hver måned siden april i fjor, sier Torbjørn Aas, direktør i Nav Trøndelag.

Ved utgangen av april er det 4 051 helt ledige (1,6 prosent) og 1103 arbeidssøkere i tiltak (0,4 prosent) i Trøndelag. Bruttoledigheten i landet ligger nå på 2,5 prosent. Sammen med Troms og Nordland har Trøndelag den laveste ledigheten i landet.

Antallet arbeidssøkere i Trøndelag er nå på 6972 personer (helt ledige, arbeidssøkere på tiltak og delvis ledige). Dette siste året har tallet på arbeidssøkere økt med 992 personer. Det er antall helt ledige og deltagere på tiltak som øker mest. Det ble registrert 5870 ledige stillinger i løpet av april.

Må ta grep

– Stillingstilgangen er god og holder seg på nivå med april i fjor. Innen helse, pleie og omsorg er det utlyst 1325 stillinger i april. Det er 23 prosent av de utlyste stillingene. Sett i lys av at kun fem prosent (217 personer) av de helt ledige har yrkesbakgrunn innenfor helse, pleie og omsorg, er det et betydelig misforhold mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft med denne kompetansen. Her vil jeg si at det begynner å haste med å ta grep for at sektoren skal dekke behovet i årene som kommer, sier Aas.

Det er også mange utlyste stillinger innen butikk- og salgsarbeid (600) og industriarbeid (561). Selv om ledigheten innen bygg og anlegg har gått opp det siste året, har antall utlyste stillinger i næringa økt med 15 prosent fra april i fjor. Antall permitterte har gått ned det siste året.

Innenfor industri og primærnæringene har ledigheten gått ned det siste året, i øvrige yrkesgrupper har ledigheten økt. Antall helt ledige øker prosentvis mest blant personer uten yrkesbakgrunn og innenfor ingeniør- og ikt-fag.

Målt i antall personer er det flest helt ledige uten registrert yrkesbakgrunn (586) og blant personer med yrkesbakgrunn fra bygg og anlegg (573). Innenfor bygg og anlegg har antall helt ledige økt med 108 personer det siste året.

Ledighet under en prosent

Flatanger (0,3 prosent). Leka (0,7 prosent), Høylandet (0,8 prosent) og Snåsa (0,9 prosent) er i følge Nav kommunene med den laveste ledigheten i april. Disse fire kommunene de eneste med ledighet under en prosent i april. I den andre enden av skalaen finner man Nærøysund (2,7 prosent), Ørland (2,5 prosent) og Rennebu (2,2 prosent).

I Trondheim er 1,6 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid, en økning på 302 personer det siste året.

Antall helt ledige i trønderske kommuner:

Trøndelag
AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt4 0511,649214
Trondheim - Tråante1 8281,630220
Steinkjer1991,72414
Namsos - Nåavmesjenjaelmie921,2-7-7
Frøya551,9-32-37
Osen61,5**
Oppdal762,01423
Rennebu272,2842
Røros - Rossen451,51550
Holtålen181,8650
Midtre Gauldal672,1-20-23
Melhus1791,9127
Skaun491,1-5-9
Malvik1341,73434
Selbu331,522200
Tydal61,6**
Meråker171,6542
Stjørdal1541,24643
Frosta251,914127
Levanger1411,4-5-3
Verdal1391,8-5-3
Snåase - Snåsa90,9350
Lierne91,3350
Raarvihke - Røyrvik*1,5**
Namsskogan41,000
Grong171,5-8-32
Høylandet50,8**
Overhalla251,3-5-17
Flatanger*0,3**
Leka*0,7**
Inderøy371,11142
Indre Fosen861,879
Heim491,7-13-21
Hitra562,0817
Ørland1322,53131
Åfjord291,318164
Orkland1401,5-25-15
Nærøysund1402,72219
Rindal161,6545