Aksjonærene sier ja - Bewi får kjøpe Fredrikstad-selskap