Bakgrunnen er familieære årsaker, blant annet pendlingen frem og tilbake til hjemmet i Vestvågøy i Lofoten, varsler oppdrettskonsernet Salmar i en pressemelding tirsdag.

Ervik vil derfor slutte som toppsjef i Salmar Aker Ocean i løpet av våren, men fortsette som rådgiver i selskapet.

– Noe av det mest interessante og inspirerende man kan gjøre i denne næringen, er å ha en sentral rolle i utviklingen av havbasert oppdrett sammen med et kompetent og sterkt team. Hadde situasjonen tillatt det, skulle jeg gjerne fortsatt som CEO. Men nå ser jeg frem til å bidra fra en ny posisjon, sier Ervik i pressemeldingen.

Nytt samarbeid

Det var i slutten av august i år at Gustav Witzøe og Kjell Inge Røkke lanserte det nye selskapet Salmar Aker Ocean, som skal bygge og drifte enorme merder for lakseoppdrett til havs.

Frøya-konsernet Salmar skal eie to tredjedeler av det nye selskapet, mens Aker skal eie den resterende tredjedelen.

Eierskapet til Salmars eksisterende havmerd «Ocean Farm 1» vil bli lagt inn i det nye selskapet. Ambisjonen er at Salmar Aker Ocean i 2030 skal produsere 150 000 tonn laks, som er noe mindre enn det Salmar på egen hånd produserte i 2020.

Kjell Inge Røkke (t.v.) og Gustav Witzøe lanserte samarbeidet mellom Aker og Salmar i august i år. Foto: Morten Antonsen / Adresseavisen

Jakter etterfølger

I pressemeldingen tirsdag opplyses det at selskapet nå jobber med en omfattende oppgradering og utvikling av not-teknologien for bruk i «Ocean Farm 1», samt at man jobber med utviklingen av neste generasjons kystnære offshoremerde.

«Parallelt arbeides det med å ferdigstille og klargjøre verdens første rene offshore laksefarm; Smart Fish Farm for bygging. Smart Fish Farm er planlagt etablert ca. 50 nautiske mil vest av Frøya», står det i pressemeldingen.

Styreleder Atle Eide i Salmar Aker Ocean opplyser at styret nå har startet jakten på Erviks etterfølger, og at de ser etter en «toppleder med tung industriell erfaring, og som tiltrekkes av det å skape noe helt nytt».

Olav Andreas Ervik har også vært toppsjef i Salmar, før han overtok ledelsen av oppdrettskonsernets havsatsing.