Eksportkvantumet for fersk laks endte på 16.113 tonn i uke 19, mot 13.902 tonn. uka før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer en nedgang på 15,9 prosent.

Det ble eksportert 395 tonn frossen laks, og prisen for denne var 78,97 kroner per kilo.