Salget av oppdrettsfisk økte i fjor med 10,2 prosent fra året før, opplyser direktoratet i en pressemelding. Salget har steget jevnt siden 2017.

Laksen er fremdeles den dominerende oppdrettsarten, men i fjor var det en økning i salg av oppdrettstorsk og -kveite.

Det var Troms og Finnmark som solgte mest oppdrettsfisk i fjor, med salg av over 363.000 tonn fisk. Like bak fulgte Nordland, som solgte 354.000 tonn.

Det dyrkes også fram blåskjell i Norge, selv om dette er en liten næring. I fjor økte blåskjellproduksjonen med 6,4 prosent, og det ble høstet over 2.000 tonn. Trøndelag står for over halvparten av produksjonen.

Oppdrett av alger er fremdeles en næring i oppstartsfasen i Norge. I fjor ble det høstet nær 250 tonn alger.

Fjerde størst

I Trøndelag ble det solgt i underkant av 250 000 tonn fisk i 2021, slik tallene under viser. Det betyr at Trøndelag er fjerde største fylke i Norge når det gjelder salg av oppdrettsfisk.

foto
 Solgt mengde oppdrettsfisk i 2021 fordelt på fylker. Tall i tusen tonn. Foto: Fiskeridirektoratet

Laks er den dominerende oppdrettsarten, men i 2021 har man registrert en økning salg av torsk og kveite. Solgt mengde av torsk økte fra kun 662 tonn i 2020 til 1 622 tonn i 2021, mens salg av kveite øke fra 1 870 tonn i 2020 til 2 716 tonn i 2021.