InFact har utført spørreundersøkelsen på vegne av Nationen. 1.007 personer deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført like før påske.

Deltakerne ble stilt spørsmålet: Er du i noen grad bekymret over din økonomiske situasjon?

15 prosent av aldersgruppen 18–29 svarte at de er «svært bekymret». Til sammenligning svarte nær én av ti i aldersgruppen 30–44 at de var «ganske bekymret».

Aldersgruppen som bekymrer seg minst over egen økonomi, er folk over 65 år. Der svarer nær halvparten at de er «helt ubekymret», mens kun 3,1 prosent er «svært bekymret».

Det er flest menn som bekymrer seg mest over økonomien sin, viser undersøkelsen.

Samtidig er det i Nord-Norge hvor flest bekymrer seg over sin personlige økonomi. I Sør-Norge og på Vestlandet svarer derimot flest at de er «helt ubekymret», og mer enn hver tredje innbygger mener at vinterens høye priser ikke påvirker holdningen til egen økonomi.