Stor nedgang i Midtbyen: Da pandemien kom, tok salget helt av for butikken

OPPSVING: Pandemien gav et oppsving i salg av produkter som ifølge markedsføringen er helsefremmende. Butikken til Wenche Vårhus hadde sitt beste år noensinne. Flere andre nisjer gikk imot den dystre trenden. Foto: Stian Hansen