Anneli får ikke vite hvorfor hun er kastet ut fra Facebook