Det er Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse som viser at det var mindre etterspørsel etter boliglån i fjerde kvartal i fjor. Dette venter bankene også at vil være tilfelle i årets første kvartal.

I desember økte Norges Bank styringsrenta til 0,5 prosent, den andre rentehevingen i løpet av 2021. Det er videre varslet at renta skal videre opp til samme nivå som før koronapandemien. I takt med dette har også bankene økt sine utlånsrenter.

Utlånsundersøkelsen forteller om en økning i antallet boliglånskunder som benyttet seg av muligheten til avdragsfrihet under pandemien, men at dette har avtatt. Nå venter imidlertid bankene en liten økning i bruk av avdragsfrihet i første kvartal.

Et fall i marginene på inntjening begynte for bankene etter sommeren, og dette fallet fortsatte i fjerde kvartal. Norges Bank skriver at bankene venter at utlånsrenta vil fortsette å stige i første kvartal, og at finansieringskostnadene vil øke.

For ikke-finansielle foretak melder bankene om uendret etterspørsel etter lån, kredittpraksis og utlånsmargin i fjerde kvartal, skriver Norges Bank.

<p><br></p>